Mapa zasięgu

Mapa
zasięgu

Jak daleko możesz dojechać samochodem
elektrycznym? Sprawdź realny zasięg pojazdu

Wybierz samochód

Wskaż obecny stan naładowania baterii

Zasięg bez dodatkowego ładowania
– na obecnym stanie naładowania baterii
Zasięg bez dodatkowego ładowania
– na maksymalnym (100%) naładowaniu baterii
Zasięg z dodatkowym naładowaniem baterii o kolejne 80%
Stacja ładowania
Pokaż stacje
ładowania