Elektromobilność

Edukacja

Elektromobilność dotyczy nie tylko zagadnień związanych z produkcją i eksploatacją pojazdów elektrycznych – obejmuje również aspekty techniczne i użytkowe, ale także kwestie społeczne, środowiskowe, gospodarcze oraz prawne.

Edukacja pełni kluczową rolę w procesie rozwoju rynku zeroemisyjnego transportu. Dlatego publiczne i prywatne placówki oświatowe, zainteresowane tą tematyką, mogą w ramach kampanii elektromobilni.pl uzyskać wsparcie merytoryczne.

włącz się

Zarządzasz szkołą podstawą lub średnią, jesteś nauczycielem, wykładowcą, a może uczniem? Zgłoś się do nas!

Dzielimy się wiedzą. Wspólnie zorganizujemy projekt edukacyjny, np. lekcję pokazową albo wyposażymy Cię w materiały dydaktyczne.

Treści w formie cyfrowej można łatwo dystrybuować i dostosowywać do potrzeb odbiorców. Nasze zasoby mają postać modułów, całych przedmiotów, raportów, testów, animacji i innych narzędzi, które ułatwiają przyswajanie wiedzy.

Zgłoś się do nas!

Szkolnictwo wyższe

Absolwenci szkół ponadpodstawowych w Polsce, stojący przed decyzją o wyborze uczelni wyższej i wiążący swoją przyszłość zawodową z sektorem elektromobilności, mogą zdecydować się na specjalistyczny kierunek studiów. Do osób, które ukończyły uczelnię wyższą, adresowane są natomiast kierunki studiów podyplomowych z zakresu pojazdów elektrycznych.

Uczelnia Nazwa Stopień studiów Strona uczelni
Politechnika WarszawskaInżynieria Pojazdów
Elektrycznych i Hybrydowych
I / IIhttp://www.simr.pw.edu.pl/
Politechnika WarszawskaElektromobilnośćIhttps://www.ee.pw.edu.pl/
Politechnika WarszawskaBudowa i eksploatacja pojazdów
elektrycznych i hybrydowych
Podyplomowewww.pw.edu.pl
Politechnika ŚwiętokrzyskaElektromobilnośćIhttps://tu.kielce.pl/
Politechnika CzęstochowskaElektromobilność i Energia
Odnawialna
Ihttps://el.pcz.pl/
Politechnika WrocławskaElektromobilność
(Wydział Elektryczny)
Ihttps://pwr.edu.pl/
Politechnika PoznańskaElektromobilnośćIhttps://www.put.poznan.pl/
Szkolenia dla samorządów

Elektromobilność w praktyce to projekt obejmujący profesjonalne szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu zeroemisyjnego transportu, łączące wiedzę teoretyczną z praktyką, w których zapoznajemy uczestników z głównymi wyzwaniami związanymi z pojazdami elektrycznymi, technologią, infrastrukturą, prawem i przepisami, a także aspektami bezpieczeństwa, ochrony środowiska i kwestiami społecznymi.

Celem szkoleń jest zapoznanie przedstawicieli samorządów i spółek od nich zależnych z konsekwencjami obowiązków wynikających z Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz przedstawienie rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych. Obecnie realizowana jest druga edycja szkoleń. W 2019 r. w ramach projektu przeszkolono 1121 urzędników i przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych z 23 miast w całej Polsce.


Szkolenia dla firm i instytucji

Centrum Kompetencyjne PSPA przygotowało ofertę wystandaryzowanych szkoleń dla firm i instytucji z sektora publicznego, identyfikujących potrzebę podniesienia kompetencji w obszarze zrównoważonego transportu, skutecznie wspomagające pracę osób lub departamentów. Szkolenia skierowane są zarówno do profesjonalistów, jak i adeptów elektromobilności, a realizowane w formule stacjonarnej lub wirtualnej. Program dostosowywany jest do potrzeb firmy lub instytucji.

Profesjonalna kadra wykładowców i instruktorów, posiadających udokumentowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, przestrzega w ramach szkoleń wysokich standardów w zakresie edukacji oraz przedstawia neutralny produktowo i obiektywny pakiet materiałów dydaktycznych. System szkoleniowy jest autoryzowany przez PSPA, a uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia kursu lub szkolenia.

we train e-mobility