hero
ORGANIZATORZY
pspa

Idea konkursu

bracket megafon

Rzetelna informacja i edukacja, a przez to
wzrost świadomości społecznej, są kluczowe dla
rozwoju elektromobilności w Polsce

Rola mediów w dostarczaniu informacji – w
sposób rzetelny i obiektywny – ma ogromne
znaczenie dla kształtowania opinii publicznej w
tym zakresie

idea

Konkurs jest realizowany po to, aby docenić
dziennikarzy i redakcje, których codzienna praca
buduje świadomość społeczną w obszarze
pojazdów elektrycznych

Wyróżnimy także marki, które prowadzą
najskuteczniejsze kampanie informacyjno-promocyjne,
edukacyjne oraz marketingowe
na rzecz rynku
zeroemisyjnego transportu

Metodologia

docs

Analiza mediów

Kategorie, które będą wyłaniane na podstawie
analizy materiałów medialnych

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie
badania mediów przeprowadzonego przez
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów

docs

Kapituła konkursu

Kategorie, które będą wyłaniane przez kapitułę
lub głosami dziennikarzy i mediów

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu,
na podstawie zgłoszeń dokonanych przez stronę
elektromobilni.pl oraz w drodze głosowania

Kategorie

Wyłaniane na podstawie analizy materiałów medialnych
Dziennikarz Roku

Zwycięży dziennikarz (prasowy, internetowy, radiowy lub telewizyjny), który opublikował największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Medium Roku

Zwycięży medium (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne), które zamieściło na swoich łamach największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Medium Branżowe Roku

Zwycięży medium o profilu motoryzacyjnym (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne), które zamieściło na swoich łamach największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Medium Lokalne Roku

Zwycięży medium lokalne (prasowe, internetowe, radiowe lub telewizyjne), które zamieściło na swoich łamach największą liczbę publikacji na temat elektromobilności w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Partner: Unia Metropolii Polskich

Samochód Elektryczny Roku

Zwycięży model samochodu elektrycznego, który pojawił się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Marka Roku – motoryzacja

Zwycięży marka motoryzacyjna, która pojawiała się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w kontekście elektromobilności w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Marka Roku – infrastruktura ładowania

Zwycięży marka zajmująca się infrastrukturą ładowania, która pojawiła się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w kontekście elektromobilności w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Grupa Motoryzacyjna Roku

Zwycięży grupa motoryzacyjna, która pojawiła się najczęściej w mediach (prasa, internet, radio, telewizja) w kontekście elektromobilności w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Kategorie

Wyłaniane przez kapitułę lub głosami dziennikarzy i mediów
Artykuł Roku

Zwycięży najlepszy artykuł na temat elektromobilności wybrany spośród wszystkich tekstów zgłoszonych do Konkursu, opublikowany w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r..

Wideo Roku

Zwycięży najlepsze wideo na temat elektromobilności wybrane spośród wszystkich materiałów wideo zgłoszonych do Konkursu, wyemitowane w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Dziennikarz Specjalistyczny Roku – zeroemisyjne floty

Zwycięży dziennikarz specjalistyczny wybrany spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, który w ocenie jury wyróżnia się największą wiedzą na temat zeroemisyjnych flot

Partner: PZWLP

Dziennikarz Specjalistyczny Roku – zeroemisyjny transport ciężki

Zwycięży dziennikarz specjalistyczny wybrany spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, który w ocenie jury wyróżnia się największą wiedzą na temat zeroemisyjnego transportu ciężkiego

Partner: VOLVO

Kampania Roku

Zwycięży najlepsza kampania edukacyjna, informacyjna lub marketingowa roku na temat elektromobilności wybrana spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, zrealizowana w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Wydarzenie Medialne Roku

Zwycięży najlepsze wydarzenie medialne dotyczące elektromobilności wybrane spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu, zorganizowane w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Najlepsza współpraca z mediami

Zwycięży rzecznik prasowy / dział komunikacji marki z obszaru elektromobilności, który/która uzyska największą liczbę zgłoszeń od dziennikarzy i redakcji

Nagroda specjalna EV Klub Polska

Zwycięży podmiot, który w największym stopniu odpowiada na oczekiwania użytkowników samochodów elektrycznych w Polsce. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie zgłoszeń dokonanych przez członków EV Klub Polska

Zgłoszenia

award

Kto może się zgłosić?

Redakcje gazet, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych i portali internetowych oraz sami dziennikarze, ponadto przedstawiciele marek, w szczególności działów komunikacji, PR oraz zarządzający, a także wszystkie osoby zainteresowane elektromobilnością

Kiedy?

Zgłoszenia będą przyjmowane
od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Gdzie?

Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną,
wypełniając poniższy formularz

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś materiał do konkursu eMobility Media Awards
Zgłaszany materiał
 (do trzech propozycji w danej kategorii)
Kategoria: Artykuł Roku
Kategoria: Wideo Roku
Kategoria: Dziennikarz Specjalistyczny Roku – zeroemisyjne floty
Kategoria: Dziennikarz Specjalistyczny Roku – zeroemisyjny transport ciężki
Kategoria: Kampania Roku
Kategoria: Wydarzenie Medialne Roku
Kategoria: Najlepsza współpraca z mediami
Kategoria: Nagroda specjalna EV Klub Polska
* Pola obowiązkowe

Organizatorzy konkursu

press service

Lider w dziedzinie kompleksowego monitoringu internetu, social media, prasy, radia, telewizji oraz analiz medialnych

pspa

Największa w Polsce organizacja
branżowa, zajmująca się kreowaniem
rynku elektromobilności

eMobility Media Awards

Zobacz relację z ubiegłorocznej edycji nagród