Rejestr stacji ładowania kampanii elektromobilni.pl jest połączony z Ewidencją Infrastruktury Stacji Ładowania, prowadzoną przez Urząd Dozoru Technicznego