Źródła

Analiza własna PSPA na podstawie wywiadu z partnerami branżowymi lub powszechnie dostępnych informacji

Analiza własna PSPA na podstawie danych PZPM oraz CEPiK

https://www.pzpm.org.pl/

http://www.cepik.gov.pl/

Europejska Agencja Środowiska

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12

Światowa Organizacja Zdrowia

https://www.who.int/airpollution/data/cities/en/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/ogromne-koszty-zdrowotne-i-finansowe-smogu-z-niskiej-emisji-mpit-przedstawilo-raport

Volkswagen Group Polska

https://www.volkswagen.pl/

Bloomberg New Energy Finance

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

Norsk elbilforening

https://elbil.no/english/norwegian-ev-market/

The International Councul on Clean Transportation

https://theicct.org/publications/combustion-engine-car-phase-out-EU

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en

EAFO

https://www.eafo.eu/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Internetowy system Aktów Prawnych

https://isap.sejm.gov.pl/

insideevs.com

https://insideevs.com/news/340502/heres-seven-reasons-why-electric-vehicles-will-kill-the-gas-car/

motointegrator.com

https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/zycie-kierowcy/samochody-elektryczne-czy-ich-serwisu-trzeba-sie-bac

EDF Energy za CAP HPI

https://www.edfenergy.com/electric-cars/maintenance

Gazeta Prawna za Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/785277,samochody-spalinowe-beda-cichsze-hybrydy-i-elektryczne-glosniejsze.html

National Fire Protection Association

https://www.nfpa.org

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

Internetowy system Aktów Prawnych

https://isap.sejm.gov.pl/

insideevs.com

https://insideevs.com/news/340502/heres-seven-reasons-why-electric-vehicles-will-kill-the-gas-car/

motointegrator.com

https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/zycie-kierowcy/samochody-elektryczne-czy-ich-serwisu-trzeba-sie-bac

EDF Energy za CAP HPI

https://www.edfenergy.com/electric-cars/maintenance

Gazeta Prawna za Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/785277,samochody-spalinowe-beda-cichsze-hybrydy-i-elektryczne-glosniejsze.html

National Fire Protection Association

https://www.nfpa.org

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/regulation_en

Strona oficjalna Parlamentu Europejskiego

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180703STO07129/reakcja-ue-na-zmiane-klimatu

Nationale-Nederlanden

https://www.nn.pl/blog/posts/2020/zmiana-klimatu-jakie-sa-przyczyny-i-skutki.html

Intergovernmental Panel on Climate Change

https://archive.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-3-3-3.html

CNBC i The Japan Times za Scientific Reports

https://www.cnbc.com/2020/07/30/climate-change-coastal-flooding-could-hit-20percent-of-gdp-by-2100.html

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/07/31/business/economy-business/floods-global-gdp-climate-change/

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/346258/

Ministerstwo Środowiska - Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/

Europejska Agencja Środowiska

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018/download

https://www.eea.europa.eu/highlights/road-traffic-remains-biggest-source

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/sub-sections/noise-in-europe-updated-population-exposure

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/renewable-gross-final-energy-consumption-4/assessment-4

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_11_372

Oficjalna strona internetowa Rady Unii Europejskiej

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/20/co2-emission-standards-for-trucks-council-agrees-its-position/

Eur-lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0631

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1242

Transport & Environment

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/downloads/T%26E%E2%80%99s%20EV%20life%20cycle%20analysis%20LCA.pdf

Międzynarodowa Agencja Energetyczna

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-demand-from-the-electric-vehicle-fleet-by-oil-displacement-2019-and-2030

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

https://www.who.int/airpollution/ambient/en/

https://www.who.int/airpollution/data/cities/en/

ORPA.PL

https://orpa.pl/prof-cezary-palczynski-z-um-w-lodzi-smog-skraca-dlugosc-zycia/

https://orpa.pl/prof-cezary-palczynski-z-um-w-lodzi-sektor-transportu-jest-jednym-z-glownych-zrodel-powstawania-smogu-w-polsce/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-halasu

Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/oze/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html

Strona oficjalna Parlamentu Europejskiego

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180703STO07129/reakcja-ue-na-zmiane-klimatu

Ministerstwo Środowiska - Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/

Polska Agencja Prasowa

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80241%2Costatnie-piec-lat-najcieplejsze-w-historii-pomiarow-na-2-miejscu-rok-2019

The Guardian

The Guardian na podstawie badań międzynarodowego zespołu pod kierownictwem Jamesa Hansena

https://www.theguardian.com/environment/2013/dec/03/un-2c-global-warming-climate-change

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl

https://cordis.europa.eu/project/id/625258/reporting/pl

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en

Ministerstwo Środowiska - Departament Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/konsekwencje-zmian-klimatu/

http://klimada.mos.gov.pl/adaptacja-do-zmian-klimatu/globalne-procesy/

http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/tendencje-zmian-klimatu/

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa

http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/346258/

Elżbieta Kobojek, „Procesy geodynamiczne w przestrzeni zurbanizowanej”

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/02/Kobojek_Procesy_-18.pdf

Europejska Agencja Środowiska

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12

https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe

https://www.eea.europa.eu/highlights/number-of-europeans-exposed-to

https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise

Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/1._Klimat-dla-Polski-Polska-dla-Klimatu_PL.pdf

IBRM Samar

https://www.samar.pl/__/3/3.a/109098/3.sc/11/Lipiec-2020---Import-systematycznie-ro%C5%9Bnie.html?locale=pl_PL

Greenpeace za Światową Organizacją Zdrowia (WHO)

https://unearthed.greenpeace.org/2018/05/02/air-pollution-cities-worst-global-data-world-health-organisation/

Gazeta Lekarska

https://gazetalekarska.pl/?p=31240

Telewizja TVS

https://tvs.pl/informacje/katowice-kolejny-alarm-smogowy-tym-razem-3000-normy/

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/5278-raport-mpit.pdf

Volkswagen Group Polska

https://www.volkswagen.pl/

Bloomberg New Energy Finance

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/

https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/

„Licznik Elektromobilności” PSPA/PZPM

https://orpa.pl/licznik-elektromobilnosci-ponad-13-tys-samochodow-osobowych-z-napedem-elektrycznym-na-polskich-drogach/

PSPA „Polish EV Outlook 2020”

https://pspa.com.pl/2020/informacja/polish-ev-outlook-2020-juz-dostepny/

EAFO

https://www.eafo.eu/electric-vehicle-charging-infrastructure

The International Council on Clean Transportation

https://theicct.org/publications/combustion-engine-car-phase-out-EU

Transport & Environment

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_Briefing_LEZ-ZEZ_final.pdf

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/downloads/T%26E%E2%80%99s%20EV%20life%20cycle%20analysis%20LCA.pdf

PSPA „Barometr Nowej Mobilności 2019/2020”

https://pspa.com.pl/media/2020/08/barometr_nowej_mobilnosci_2019_raport_S.pdf

PSPA „Kompendium Elektromobilności” wyd. II

https://pspa.com.pl/media/2020/08/kompendium_elektromobilnosci_raport_2020_S.pdf

Battery University

https://batteryuniversity.com/learn/archive/whats_the_best_battery

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE)

https://www.nims.go.jp/eng/news/press/2016/10/201610120.html

National Institute for Materials Science

https://www.ieee.org/about/awards/bios/environmental-safety-recipients.html#2012---john-bannister-goodenough,-rachid-yazami,-and-akira-yoshino

National Academy of Engineering

https://www.nae.edu/105800/Yoshio-Nishi

Fundacja Nobla

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/yoshino/facts/

Clean Technica

https://cleantechnica.com/2015/04/26/electric-car-history/

Gazeta Prawna za Komisją Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/785277,samochody-spalinowe-beda-cichsze-hybrydy-i-elektryczne-glosniejsze.html

insideevs.com

https://insideevs.com/news/340502/heres-seven-reasons-why-electric-vehicles-will-kill-the-gas-car/

motointegrator.com

https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/zycie-kierowcy/samochody-elektryczne-czy-ich-serwisu-trzeba-sie-bac

ORPA.PL

https://orpa.pl/w-2019-r-w-chinach-sprzedano-ok-12-mln-pojazdow-z-napedem-elektrycznym/

https://orpa.pl/w-2019-r-pojazdy-calkowicie-elektryczne-stanowily-ponad-40-nowych-samochodow-sprzedanych-w-norwegii/

Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-03/china-raises-2025-sales-target-for-electrified-cars-to-about-25

Reuters

https://www.reuters.com/article/us-china-autos-electric-subsidies-idUSKCN225177

UkrAutoProm

https://ukrautoprom.com.ua/en

insideevs.com

https://insideevs.com/news/340502/heres-seven-reasons-why-electric-vehicles-will-kill-the-gas-car/

motointegrator.com

https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/zycie-kierowcy/samochody-elektryczne-czy-ich-serwisu-trzeba-sie-bac

EDF Energy za CAP HPI

https://www.edfenergy.com/electric-cars/maintenance

Europejska Agencja Środowiska

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12

Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en

France Strategy

https://www.strategie.gouv.fr/english-articles/how-can-we-now-reduce-co2-emissions-cars

The International Council of Clean Transport

https://theicct.org/publications/combustion-engine-car-phase-out-EU

Transport & Environment

https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2019_09_Briefing_LEZ-ZEZ_final.pdf