Centrum edukacyjne

Licznik elektromobilności

| Rynek obecnie

Liczba dostępnych modeli pojazdów elektrycznych

Samochody z napędem elektrycznym na polskim rynku dostępne są już w praktycznie wszystkich segmentach: od modeli miejskich i kompaktowych poprzez SUVy i limuzyny aż po pojazdy sportowe i dostawcze. Klienci mają do wyboru większość modeli EV oferowanych na europejskich rynkach.

car
96
modeli EV
car
42
modeli BEV
car
54
modeli PHEV

Sprzedaż pojazdów elektrycznych

Sprzedaż samochodów osobowych z napędem elektrycznym w Polsce z roku na rok systematycznie rośnie. Nabywcy EV mają do wyboru coraz szerszą ofertę modelową, mogą korzystać z przywilejów takich jak jazda po buspasach czy też darmowe parkowanie w płatnych strefach w centrach miast, a od czerwca 2020 r. mogą liczyć na dopłaty w ramach programów wsparcia finansowego uruchomionych przez NFOŚiGW. Przejściowy spadek rejestracji w niektórych segmentach został spowodowany pandemią COVID-19.

Źródło danych: „Licznik Elektromobilności”, PSPA/PZPM
Rejestracje pojazdów I-VII 2020 r.
Liczba rejestracji
Zmiana względem 2019 r.
Osobowe samochody całkowicie
elektryczne (BEV)
2060
arrrow
+ 43%
Osobowe hybrydy typu plug-in (PHEV)
2001
arrrow
+ 136% r/r
Dostawcze i ciężarowe samochody z
napędem elektrycznym (BEV i PHEV)
104
arrrow
- 19% r/r
Autobusy elektryczne
106
arrrow
+ 172% r/r
Elektryczne motocykle i motorowery
1568
arrrow
- 26% r/r

Park pojazdów elektrycznych

Wraz ze wzrostem sprzedaży powiększa się również flota pojazdów z napędem elektrycznym jeżdżących po polskich drogach. Pod koniec lipca 2020 r. w Polsce było zarejestrowanych 21 761 E V wszystkich segmentów – o 80% więcej niż w roku poprzednim.

Źródło danych: „Licznik Elektromobilności”, PSPA/PZPM
Park pojazdów na koniec VII
Liczba rejestracji
Zmiana względem 2019 r.
Osobowe samochody całkowicie
elektryczne (BEV)
7231
arrrow
+ 80%
Osobowe hybrydy typu plug-in (PHEV)
5826
arrrow
+ 151% r/r
Dostawcze i ciężarowe samochody z
napędem elektrycznym (BEV i PHEV)
621
arrrow
+ 72% r/r
Autobusy elektryczne
335
arrrow
+ 63% r/r
Elektryczne motocykle i motorowery
7748
arrrow
+49 r/r

Sieć ogólnodostępnych punktów ładowania

Komfortowy dostęp do infrastruktury ładowania jest niezbędnym czynnikiem dla dynamicznego rozwoju elektromobilności. Pod koniec lipca 2020 r. na jeden ogólnodostępny punkt ładowania w Polsce przypadały nieco ponad 3 osobowe samochody całkowicie elektryczne (BEV). Na tle większości państw europejskich to bardzo dobry wynik, jednak wraz ze wzrostem liczby EV na krajowych drogach, konieczna jest dalsza rozbudowa infrastruktury.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
Infrastruktura ładowania na koniec VII 2020 r.
AC
67%
82
Ogólnodostępne stacje ładowania
AC
33%
39
charger
2319
Ogólnodostępne
punkty ładowania

| Prognoza rozwoju rynku elektromobilności

Pojazdy elektryczne – sprzedaż

Tempo sprzedaży EV w Polsce zależy przede wszystkim od wprowadzenie mechanizmów wsparcia finansowego lub ich braku. W najbardziej optymistycznym scenariuszu rozwoju rynku elektromobilności, zakładającym wdrożenie zachęt w postaci dopłat do zakupu oraz możliwości odliczenia 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) liczba rejestracji osobowych i dostawczych pojazdów zeroemisyjnych w 2025 r. osiągnie poziom 132 tys. szt., zaś w 2030 r. – 170 tys. szt.

Źródło danych: „Polish EV Outlook 2020”, PSPA

Scenariusz realistyczny

2025
2030
97 000
136 000

Scenariusz optymistyczny

2025
2030
132 000
170 000

Pojazdy elektryczne – park

W najbardziej optymistycznym scenariuszu rozwoju rynku elektromobilności, dzięki wprowadzeniu zachęt w postaci dopłat do zakupu oraz możliwości odliczenia 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów całkowicie elektrycznych (BEV), liczba zeroemisyjnych pojazdów osobowych i dostawczych jeżdżących po polskich drogach wzrośnie do 426 tys. szt. w 2025 r. i 1,2 mln szt. w roku 2030.

Źródło danych: „Polish EV Outlook 2020”, PSPA

Scenariusz realistyczny

2025
2030
283 000
885 000
2040
2,8 M

Scenariusz optymistyczny

2025
2030
426 000
1,2 M
2040
3,4 M

Infrastruktura ładowania

W kolejnych latach znacznemu przyspieszeniu ulegnie również rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki inwestycjom polskich i zagranicznych operatorów liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w 2025 r. wzrośnie ponad 17-krotnie.

Źródło danych: „Polish EV Outlook 2020”, PSPA

Łączna liczba ogólnodostępnych punktów ładowania

2025
2030
40 000
91 000

Nowo zainstalowane, ogólnodostępne punkty ładowania

2025
2030
12 000
9 000