Centrum edukacyjne

Licznik elektromobilności

Liczba dostępnych modeli pojazdów elektrycznych

Koncerny motoryzacyjne systematycznie wprowadzają na rynek coraz większą liczbę modeli z napędem elektrycznym, m.in. ze względu na zaostrzające się normy emisji spalin w Unii Europejskiej oraz w Chinach. Do 2022 r. w skali globalnej klienci będą mieli do wyboru ponad 500 różnych modeli BEV i PHEV.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
cars
500

modeli EV
w globalej
oferce do 2022 r.

Sprzedaż pojazdów elektrycznych

Sprzedaż osobowych EV wzrosła z 450 tys. szt. w 2015 r. do 2,1 mln szt. w 2019 r. Mimo przejściowego, wywołanego pandemią COVID-19 spadku dynamiki rynku elektromobilności w 2020 r., w kolejnych latach liczba rejestracji samochodów z napędem elektrycznym będzie dalej rosnąć wraz ze spadkiem cen akumulatorów, poprawą gęstości energii, budową większej infrastruktury ładowania i rozprzestrzenianiem sprzedaży na nowe rynki.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
2020
2025
1,7 M
8,5 M
2030
2040
26 M
54 M

Udział EV w sprzedaży pojazdów systematycznie wzrasta. Do 2040 r. ponad połowa wszystkich nowo rejestrowanych samochodów osobowych będzie wyposażona w napęd elektryczny. Najwyższy udział EV zostanie odnotowany w Chinach oraz na wybranych rynkach europejskich.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
2020
2025
2,7 %
10 %
2030
2040
28 %
58 %

Wielkość globalnej floty pojazdów elektrycznych

Samochody elektryczne stają się coraz częstszym widokiem na światowych drogach. Przyszłość należy do zeroemisyjnych BEV, jednak w ciągu kolejnej dekady hybrydy typu plug-in (PHEV) również będą stanowić coraz bardziej istotną część globalnej floty.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
2020
2030
8,5 M
116 M

Wielkość globalnej floty pojazdów

Pomimo rozwoju elektromobilności, w 2030 r. pojazdy elektryczne będą stanowić 8% globalnej floty samochodów osobowych liczącej 1,4 mld egz. Jednak już w 2040 r. ich udział wzrośnie do 31%.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
2020
2030
1,2 B
1,4 B

Udział Chin w sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie

W kolejnych latach Chiny pozostaną globalnym liderem pod względem sprzedaży samochodów z napędem elektrycznym. Rząd w Pekinie upatruje w elektromobilności narzędzia pozwalającego na zmniejszenie uzależnienia od importu ropy naftowej, wzrost innowacyjności gospodarki, poprawę stanu powietrza, zwiększenie konkurencyjność krajowej branży motoryzacyjnej oraz przyciąganie kolejnych inwestycji.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
charger
2025
54%
2030
49%
2040
33%

Spadające ceny akumulatorów litowo-jonowych

Ceny akumulatorów litowo-jonowych, mające kluczowy wpływ na koszty z akupu pojazdów elektrycznych, w latach 2010-2019 spadły o 87%. W ubiegłym roku osiągnęły średni poziom 156 $ za kWh. W przyszłości na spadek cen akumulatorów li-ion będą miały wpływ takie czynniki jak np. wprowadzanie nowych technik produkcji oraz nowych składów chemicznych ogniw.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF

Rosnąca presja polityczna

Rządy szeregu państw na całym świecie zapowiedziały wprowadzenie zakazu sprzedaży samochodów spalinowych.
Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF
13
Państw
31
Maist/Regionów

Jakie pojazdy odegrają główną rolę w procesie
elektryfikacji sektora transportu?

Oprócz samochodów osobowych elektryfikacja będzie szczególnie istotnym trendem w segmencie pojazdów dwukołowych (skutery, motorowery, motocykle) oraz autobusów miejskich. Zeroemisyjny transport publiczny będzie się rozwijał szczególnie dynamicznie w ciągu kolejnej dekady. Elektromobilność zyska na znaczeniu również w segmencie pojazdów dostawczych i ciężarowych.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF

2020

Autobusy miejskie
33%
Pojazdy dwukołowe
30%
Lekkie pojazdy
dostawcze
2%
Pojazdy osobowe
2,7%

2030

Autobusy miejskie
58%
Pojazdy dwukołowe
40%
Lekkie pojazdy
dostawcze
28%
Pojazdy osobowe
28%

Popyt na ropę

Pojazdy elektryczne wszystkich segmentach już obecnie pozwalają na ograniczenie zużycia ropy naftowej o milion baryłek dziennie. Popyt na ropę generowany przez samochody osobowe uległ redukcję na skutek pandemii COVID-19 i w konsekwencji już nigdy nie powróci do poziomu z 2019 r. Na skutek wzrostu liczby ciężkich pojazdów użytkowych, ogólny popyt na ropę w transporcie drogowym będzie rósł do 2031 r.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF

Ograniczenie popytu na ropę naftową spowodowane przez
pojazdy elektryczne w 2040 r.

oil
17,6 M

baryłek dziennie

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Pojazdy elektryczne wszystkich segmentach już obecnie pozwalają na ograniczenie zużycia ropy naftowej o milion baryłek dziennie. Popyt na ropę generowany przez samochody osobowe uległ redukcję na skutek pandemii COVID-19 i w konsekwencji już nigdy nie powróci do poziomu z 2019 r. Na skutek wzrostu liczby ciężkich pojazdów użytkowych, ogólny popyt na ropę w transporcie drogowym będzie rósł do 2031 r.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF

Zużycie energii przez globalną flotę EV w 2040 r.

oil
1,964 TWh

Wzrost światowego zapotrzebowania energetycznego o 5,2%

Emisje

Pojazdy z napędem elektrycznym (włączając FCEV napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi) przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 pochodzących z sektora transportu o 2,57 GT rocznie do 2040 r. Po upływie tego okresu przewidywane są znacznie większe redukcje.

Źródło danych: Electric Vehicle Outlook 2020, BloombergNEF

Emisje CO2 z sektora transportu
będą wzrastać do roku .

oil
2033