Centrum edukacyjne

Licznik elektromobilności

Park pojazdów elektrycznych

Państwa europejskie stanowią drugi, po Chinach, największy na świecie rynek zbytu pojazdów z napędem elektrycznym. Głównym czynnikiem napędzającym rozwój elektromobilności na Starym Kontynencie są krajowe instrumenty wsparcia nabywców EV oraz normy emisyjne wprowadzane przez Unię Europejską.

Źródło danych: eafo.eu
BEV
2010
2011
3 969
9 073
2012
2013
24 697
44 387
2014
2015
73 129
118 044
2016
2017
172 768
247 202
2018
2019
389 563
625 664
PHEV
2010
2011
0
163
2012
2013
3 720
32 619
2014
2015
57 545
128 456
2016
2017
196 219
272 102
2018
2019
385 322
516 812

Sprzedaż pojazdów elektrycznych

W Europie odnotowuje się bardzo dynamiczny wzrost liczby rejestracji EV. W latach 2014-2019 roczna sprzedaż nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym (BEV+PHEV) na Starym Kontynencie zwiększyła się o 471%.

Źródło danych: eafo.eu
BEV
2014
2015
58 244
88 201
2016
2017
90 795
135 369
2018
2019
201 284
359 796
PHEV
2014
2015
39 547
96 436
2016
2017
112 999
143 974
2018
2019
182 768
198 853
Łącznie

2014

97 791

2015

184 637

2016

203 794

2017

279 343

2018

384 052

2019

558 649

Infrastruktura ładowania

Na Starym Kontynencie funkcjonuje ok. ćwierć miliona ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Rozmieszczenie infrastruktury jest bardzo nieregularne. W połowie 2019 r. aż 76% europejskich punktów ładowania w Unii Europejskiej było rozmieszczone w czterech państwach: Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w Niderlandach.

Źródło danych: „Licznik Elektromobilności”, PSPA/PZPM
charger
248 849
Liczba ogólnodostępnych
punkty ładowania w

AC

216 403

DC

32 446
AC
56 858

Niderlandy

35 234

Niemcy

35 082

Francja

35 234

Wileka Brytania

12 312

Norwegia

DC
7 533

Wielka Brytania

6 227

Niemcy

4 358

Norwegia

3 017

Francja

1 444

Niderlandy

Łącznie
7 533

Wielka Brytania

6 227

Niemcy

4 358

Norwegia

3 017

Francja

1 444

Niderlandy

Europejscy liderzy elektromobilności

Biorąc pod uwagę wielkość floty, samochody z napędem elektrycznym cieszą się największą popularnością w państwach o najbardziej rozwiniętym rynku motoryzacyjnym w Europie (Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania) oraz w Norwegii i Niderlandach, które wdrożyły najbardziej kompleksowe systemy wsparcia elektromobilności na Starym Kontynencie.

Źródło danych: eafo.eu
BEV
Niemcy
Francja
63 491
42 827
Wielka Brytania
Niderlandy
37 850
62 056
Norwegia
60 345
PHEV
Niemcy
Francja
45 348
18 592
Wielka Brytania
Niderlandy
34 984
4 901
Norwegia
19 295
Łącznie
108 839

Niemcy

79 640

Norwegia

72 834

Wielka Brytania

66 957

Niderlandy

61 419

Francja

Norwegia

Norwegia zajmuje szczególne miejsce na elektromobilnej mapie świata – to kraj, dysponujący największym udziałem samochodów z napędem elektrycznym w skali globalnej. W 2019 r. BEV odpowiadały aż za 42,4% łącznej liczby rejestracji nowych pojazdów osobowych na norweskim rynku. W 2025 r. rząd w Oslo zamierza wprowadzić zakaz sprzedaży samochodów zasilanych paliwami kopalnymi.

Źródło danych: eafo.eu

Udział samochodów całkowicie elektrycznych w
sprzedaży nowych pojazdów osobowych w Norwegii

2013
5,5%
2018
31,2%
2019
42,4%