Kalkulator
emisji CO2

Porównaj emisję dwutlenku węgla wybranego pojazdu
elektrycznego z jego spalinowym odpowiednikiem
w określonym czasie eksploatacji

Dwutlenek węgla nie zanieczyszcza powietrza, którym oddychamy,
ale jego emisje przyczyniają się do globalnego ocieplenia, czyli
wzrostu średniej globalnej temperatury Ziemi

Wybierz samochód

Wybierz źródło pochodzenia energii elektrycznej

Określ roczny przebieg pojazdu

Roczny przebieg
Z pojazdem zasilanym jakim paliwem chcesz porównać samochód elektryczny?

Poziom emisji dwutlenku węgla w czasie eksploatacji dla pojazdów spalinowych – określono na podstawie oficjalnych danych WLTP publikowanych przez poszczególnych producentów.

Poziom emisji dwutlenku węgla w czasie eksploatacji dla pojazdów elektrycznych – określono na podstawie analizy Centrum Badań i Rozwoju PSPA, opartej na ogólnodostępnych danych wejściowych.

© Centrum Kompetencyjne PSPA | Wszystkie prawa zastrzeżone.