Elektromobilna Polska

Mapa punktów przyjaznych elektromobilności
Dołącz do jednego z programów promocji elektromobilności w Polsce.
Zobacz, jak możesz wspierać kampanię elektromobilni.pl!
włącz się

Jak przystąpić?

kontrakt

Wybierz odpowiednią
kategorię i kliknij
"Włącz się"

Laptop

Zgłoś akces
wypełniając krótki
formularz zgłoszeniowy

Certyfikat

Uzupełnij otrzymany
mailem kwestionariusz
certyfikacyjny *

Dołącz do programu

Po jego pozytywnej
weryfikacji dołączysz
do Programu! *

* Dealer przyjazny elektromobilności” podlega dodatkowemu audytowi i procedurze akredytacji

Korzyści z przystąpienia do Programu

Prezentacja na mapie

Prezentacja
Partnera na mapie
Elektromobilna Polska

Naklejka

Przesłanie pakietu
identyfikacyjnego
(certyfikat, naklejka)

Szkolenia

Dostęp do szkoleń,
warsztatów edukacyjnych
i konsultacji

Promocja i reklama

Promocja i reklama
w ramach kampanii
elektromobilni.pl

Elektromobilna Polska