Miasto
przyjazne elektromobilności

Samochód

Jesteś przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego, aktywnie wspierającej rozwój elektromobilności? Twoje miasto elektryfikuje flotę i publiczny transport zbiorowy, a może rozwija infrastrukturę ładowania lub nowe formy mobilności?

włącz się

Jak przystąpić?

Laptop

Zgłoś akces wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy

Certyfikat

Uzupełnij otrzymany mailem kwestionariusz certyfikacyjny

Dołącz do programu

Po jego pozytywnej weryfikacji dołączysz do Programu!

Korzyści Partnera

Prezentacja na mapie

Prezentacja
Partnera na mapie
Elektromobilna Polska

Naklejka

Przesłanie pakietu identyfikacyjnego (certyfikat, naklejka)

Szkolenia

Dostęp do szkoleń, warsztatów edukacyjnych i konsultacji

Promocja i reklama

Promocja i reklama w ramach kampanii elektromobilni.pl

Organizatorzy


Polskie stowarzyszenie
Paliw Alternatywnych

Prezentacja na mapie

Krajowy Ośrodek
Zmian Klimatu

Naklejka

Wypełnij formularz!