Profiler
ładowarki domowej

Znajdź optymalne urządzenie do ładowania
domowego dla określonego modelu i typu
samochodu elektrycznego

Wybierz samochód

Wskaż warunki ładowania

Bieżący: 20%
40 km
Oczekiwany: 80%
320 km
Doładowanie: 70%
320 km
0.00
AC

Prędkość ładowania (km/h) – miara określająca przyrost zasięgu (w km) wybranego samochodu, na jednostkę czasu (h) poświęconego na ładowanie na określonym typie urządzenia do ładowania

Czas ładowania – określony na podstawie ilości energii wynikającej ze wskazań użytkownika w module „Wskaż stan naładowania baterii”, oraz maksymalnej obsługiwanej mocy ładowania samochodu w technologii AC podanej przez producenta, oraz ograniczeń dotyczących maksymalnej mocy ładowania wynikających charakterystyki typu urządzenia wskazanych w tabeli powyżej.

Moc wyjściowa gniazda – nominalna moc urządzenia o określonych parametrach energetycznych (napięcie, natężenie)

Moc ładowania – maksymalna moc ładowania możliwa do uzyskania na danym typie urządzenia ładującego, potencjalnie ograniczona przez maksymalną moc ładowania wybranego samochodu w technologii AC

© Centrum Kompetencyjne PSPA Wszystkie prawa zastrzeżone.