Zielone miasta

Zeroemisyjny transport publiczny

Korzyści

Elektromobilność jest głównym trendem rozwojowym nie tylko w segmencie samochodów osobowych, ale również w sektorze zbiorowego transportu publicznego. Szereg państw na całym świecie inwestuje w autobusy elektryczne, które oferują liczne zalety ekologiczne i eksploatacyjne. Przekonaj się, jakie korzyści przynosi zeroemisyjny transport publiczny!

Zrównoważony rozwój miast

Autobusy elektryczne sprzyjają redukcji zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu, przyczyniają się do kreowania proekologicznego wizerunku ośrodków miejskich i zachęcają mieszkańców miast do korzystania z transportu zbiorowego, ograniczając natężenie ruchu drogowego. Brak spalin umożliwia większą elastyczność kreowania przestrzeni miejskiej np. poprzez lokowanie przystanków wewnątrz budynków.

miasto autobus elektryczny

Autobusy elektryczne na świecie

Obecnie w miastach na całym świecie jeździ ok. pół miliona autobusów elektrycznych. Według prognoz, do 2040 r. pojazdy z napędem elektrycznym będą stanowiły nawet 67% globalnej floty autobusów miejskich*. Światowym liderem rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego są Chiny.

500 000

Liczba autobusów elektrycznych
na świecie (2020 r,)

99%

autobusów elektrycznych
na świecie jeździ w Chinach

67%

Udział pojazdów elektrycznych
w globalnej flocie autobusów
miejskich do 2040 r.

* Dane BloombergNEF

Autobusy elektryczne w Polsce

Liczba autobusów elektrycznych w Polsce systematycznie wzrasta, a w zeroemisyjną flotę inwestują kolejne gminy. Według danych z sierpnia 2020 r.*, pod względem liczby użytkowanych e-busów Polska zajmuje 5. miejsce w Europie.

Liczba autobusów elektrycznych
w Polsce (DMC > 3,5 t)

343

Liczba rejestracji autobusów elektrycznych w Polsce
(nowe i używane)

114
I-VIII 2020
192% r/r
39
I-VIII 2019
Dane na podstawie „Licznika elektromobilności” PSPA i PZPM
Polski rynek autobusów elektrycznych
rynek autobusów w Polsce
Miasta - liderzy elektromobilności
miasta liderzy elektromobilności * Dane BloombergNEF, Electric Vehicle Outloook 2020

Polski potencjał produkcyjny

Eksport autobusów
elektrycznych z polskich
fabryk

eksport autobusów elektrycznych

Polska jest jednym z europejskich liderów w zakresie produkcji autobusów elektrycznych. W naszym kraju funkcjonują fabryki wiodących marek, a e-busy z polskich zakładów są eksportowane do wielu państw w całej Europie. W Polsce funkcjonują również przedsiębiorstwa dostarczające rozwiązania technologiczne (w tym infrastrukturę ładowania) dla sektora zeroemisyjnego transportu publicznego.

polskie fabryki

Impulsy do rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego

dązenie do poprawy stanu środowiska
Zeroemisyjność

Autobusy elektryczne podczas jazdy nie emitują ani dwutlenku węgla (CO2), ani toksycznych tlenków siarki (SOx), tlenków azotu (NOx) i pyłów (PM), przyczyniających się do powstawania smogu. Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym przyczynia się do poprawy stanu powietrza w miastach. Co więcej, autobusy elektryczne ograniczają zanieczyszczenie środowiska spowodowane wyciekami płynów eksploatacyjnych takich jak olej napędowy czy olej silnikowy. Inwestycje w zeroemisyjny transport publiczny stanowią dla wielu ośrodków miejskich istotny element realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.

redukcja hałasu

Autobusy elektryczne ograniczają zanieczyszczenie środowiska hałasem, co ma szczególne znaczenie w przestrzeni miejskiej. W porównaniu do modeli spalinowych, e-busy zapewniają redukcję hałasu o 28% w tylnej części pojazdu, zaś w części przedniej – o 16%. Jednocześnie ograniczają drgania na fotelu kierowcy o 76%.

Dane Solaris Bus & Coach

Wsparcie rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w Polsce przebiega dwutorowo. Jednostki samorządu terytorialnego z jednej strony zostały obciążone obowiązkami w zakresie inwestycji w autobusy z napędem elektrycznym, zaś z drugiej mogą liczyć na dofinansowanie elektryfikacji floty zarówno z krajowych, jak i unijnych programów subsydiów.

redukcja hałasu Dane Solaris Bus & Coach

Podobnie jak w przypadku osobowych EV, ceny akumulatorów litowo-jonowych wpływają na znaczną część kosztów produkcji autobusów z napędem elektrycznym. Wraz z rozwojem technologii oraz sieci fabryk ogniw li-ion, stopniowej redukcji ulegają zarówno ceny baterii, jak i ich udział w łącznych kosztach nabycia elektrobusów.

ceny akumulatrow * Dane BloombergNEF

Mimo wyższych cen zakupu, średnie całkowite koszty posiadania (TCO) autobusów elektrycznych są niższe niż ich odpowiedników zasilanych olejem napędowym lub gazem ziemnym. Przeprowadzone w ramach projektu Eliptic (Electrification of public transport in cities) porównanie rocznych kosztów eksploatacji autobusu elektrycznego z pojazdem z silnikiem Diesla wykazało, że efektywność ekonomiczna elektrobusów ujawnia się w pełni przy dobowych przebiegach rzędu 275 km i więcej (ok. 85 000 km w skali roku).

korzystne-tco