Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

AVAS

AVAS (ang. Acoustic Vehicle Alerting System – Akustyczny System Ostrzegawczy Pojazdu) to technologia instalowana w samochodach elektrycznych i hybrydowych, mająca na celu emitowanie sygnałów dźwiękowych ostrzegających o nadjeżdżającym pojeździe.

Samochody spalinowe emitują średnio o 34% więcej hałasu niż pojazdy elektryczne, przy niższych prędkościach ta różnica jest jeszcze większa. Cicha praca układu napędowego EV potencjalnie stwarza ryzyko kolizji z udziałem innych uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych (szczególnie osób niewidomych) oraz rowerzystów, którzy nie będą w stanie usłyszeć nadjeżdżającego pojazdu.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, od 1 lipca 2019 r. wszyscy producenci samochodów elektrycznych i hybrydowych kategorii M (osobowych) i N (dostawczych) nowo homologowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, są zobowiązani do instalacji w pojazdach systemu AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), którego zadaniem jest automatyczne emitowanie dźwięku, gdy uruchomiony samochód rozwija prędkość mniejszą niż 20 km/h lub cofa.

Jak stanowią przepisy, dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien być dźwiękiem ciągłym, stanowiącym informację dla pieszych i innych użytkowników drogi o tym, że w pobliżu znajduje się uruchomiony pojazd. Dźwięk powinien charakteryzować stan pojazdu i brzmieć podobnie do dźwięku pojazdu tej samej kategorii, wyposażonego w silnik spalinowy. Co więcej, poziom dźwięku wytwarzanego przez system AVAS nie może przekraczać przybliżonego poziomu dźwięku pojazdu kategorii M1 wyposażonego w silnik spalinowy i działającego w takich samych warunkach. W przypadku pojazdów wyposażonych w dźwiękowy sygnalizator cofania system AVAS nie musi wytwarzać dźwięku podczas cofania.

Od 1 lipca 2019 r. w AVAS musi być wyposażony każdy nowo homologowany model elektryczny lub hybrydowy. Od 01 lipca 2021 r. system AVAS będzie musiał być natomiast instalowany w każdym samochodzie elektrycznym i hybrydowym rejestrowanym po raz pierwszy w Unii Europejskiej.

Podstawą prawną opisywanych obowiązków jest Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1576 z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 w odniesieniu do wymogów dotyczących dźwiękowego systemu informującego o pojeździe na potrzeby homologacji typu UE pojazdu.

kompendium types

Źródła:

Ewelina Sendek-Matysiak, „Niski poziom emisji hałasu przez samochody elektryczne BEV – zaleta czy wada?”
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-e7f49fbf-3d70-4717-b553-10e038f54038/c/document__39_sendek_matysiak.pdf

EUR-Lex
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1576

Wróć do lisy haseł chevron_right