Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

Elektromobilność

Ogół zagadnień związanych z produkcją i eksploatacją pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się do technicznych i użytkowych aspektów, zarówno związanych z pojazdami, infrastrukturą ładowania, energią, ochroną środowiska, jak również do kwestii problemów społecznych, gospodarczych czy prawnych. W ostatnich latach elektromobilność jest najważniejszym trendem w światowej motoryzacji.

Wróć do lisy haseł chevron_right