Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

Emisja

Określnie dotyczące składu spalin z pojazdów o napędzie konwencjonalnym, najczęściej zasilanych benzyną lub olejem napędowym. Emisja oznacza, że na skutek spalania wewnętrznego w silniku tłokowym tych paliw, powstają szkodliwe i trujące związki, takie jak: tlenki azotu (NOx), węglowodory (HC), tlenki węgla (CO) i cząstki stałe (PM), jak również przyczyniający się do zmian klimatycznych dwutlenek węgla. 

Wróć do lisy haseł chevron_right