Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

GHG

Gazy odpowiedzialne za przyspieszanie efektu cieplarnianego (z ang. GreenHouse Gas). Zalicza się do nich: dwutlenek węgla (CO2), parę wodną, metan (CH4), freony (CFC), podtlenek azotu (N2O), halon, gazy przemysłowe (HFC, PFC, SF6) oraz ozon.

Wróć do lisy haseł chevron_right