Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

Kwota rezydualna

Prognozowana cena pojazdu, w jakiej będzie można go sprzedać, po określonym czasie użytkowania oraz określonym przebiegu (także wartość rezydualna).

Wróć do lisy haseł chevron_right