Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

NOX

Tlenki azotu. Szkodliwe dla zdrowia związki chemiczne, które powstają m.in. na skutek procesów zachodzących w komorze spalania i w układzie wylotowym silnika spalinowego. NOX powstaje przez połączenie azotu (N2) i tlenu (02).

Wróć do lisy haseł chevron_right