Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

OZE

Odnawialne źródła energii, czyli takie, które nigdy się nie wyczerpią. Do OZE zalicza się: słońce (instalacje fotowoltaiczne), wiatr (turbiny wiatrowe), wodę (elektrownie wodne), a także energię jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasę, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa. Energia odnawialna to również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), z powietrza (energia aerotermalna) oraz z wody (energia hydrotermalna).

Wróć do lisy haseł chevron_right