Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

Pojazd elektryczny (definicja ustawowa)

Pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną, akumulowaną w akumulatorze trakcyjnym przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Wróć do lisy haseł chevron_right