Kompendium wiedzy

Wróć do listy haseł chevron_right

SOX

Tlenki siarki - szkodliwe dla ludzkiego zdrowia i życia związki chemiczne, które powstają na skutek spalania paliw ropopochodnych. W reakcji z wodą mogą powodować tzw. kwaśne deszcze, które wpływają na zakwaszanie środowiska, mórz i oceanów.

Wróć do lisy haseł chevron_right